ŁADOWANIE...

Opis produktu

PIANA LUX

Alkaliczny środek do mycia pojazdów. Ze względu na skład i możliwość stosowania różnych stężeń zalecany do mycia wszystkich karoserii samochodowych, w tym osobowych. Ekonomiczny w użyciu.
Nie zawiera fosforanów!

Środki ostrożności

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki produktu
oraz wykonać próbę w mało widocznym miejscu czyszczonej powierzchni.

Sposób użycia

Stosować w rozcieńczeniu 1:15, 1:30.
Unikać stosowanie środka na nagrzanych lub nasłonecznionych powierzchniach!
Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii pojazdu!

Dostępne pojemności

- 1 litr.....- 5 litrów.....- 10 litrów.....- 25 litrów.....- 30 litrów
- 200 litrów.....- 1000 litrów

Dokumenty do pobrania

Karta charakterystyki produktu