ŁADOWANIE...

Opis produktu

DIESEL DYSTRYBUTOR

Diesel dystrybutor jest to koncentrat preparatu do mycia dystrybutorów, pistoletów dystrybutorów i wlotów paliwa. Usuwa skutecznie wszelkie zabrudzenia powstałe w wyniku korzystania z dystrybutora.
Nie zawiera fosforanów!

Środki ostrożności

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki produktu
oraz wykonać próbę w mało widocznym miejscu czyszczonej powierzchni.

Dostępne pojemności

- 1 litr.....- 5 litrów.....- 10 litrów.....- 25 litrów.....- 30 litrów.....- 200 litrów

Dokumenty do pobrania

Karta charakterystyki produktu