ŁADOWANIE...

Opis produktu

GOLD UZ 93

Środek do mycia posadzek. Koncentrat alkalicznego, zapachowego środka do mycia i czyszczenia o szerokim zastosowaniu. Zalecany do mycia wszelkich zanieczyszczonych posadzek odpornych na alkalia.
Przeznaczony do mycia ręcznego.
Nie zawiera fosforanów!

Środki ostrożności

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki produktu
oraz wykonać próbę w mało widocznym miejscu czyszczonej powierzchni.

Sposób użycia

Stosować w rozcieńczeniu od 1:5 do 1:20.

Dostępne pojemności

- 1 litr.....- 5 litrów.....- 10 litrów.....- 25 litrów.....- 30 litrów
- 200 litrów.....- 1000 litrów