ŁADOWANIE...

Opis produktu

MAXTOPI

Środek do topienia lodu.

Środki ostrożności

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Dostępne pojemności

- 10 kilogramów.....- 120 kilogramów