ŁADOWANIE...

Opis produktu

MYDŁO W PŁYNIE

Mydło w płynie jest skutecznym środkiem myjącym do codziennej pielęgnacji.

Środki ostrożności

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Dostępne pojemności

- 1 litr.....- 5 litrów.....- 10 litrów