ŁADOWANIE...

Opis produktu

TOLUMAX

Profesjonalny środek do odtłuszczania metali.

Środki ostrożności

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Zachować szczególną ostrożność!
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki produktu
oraz wykonać próbę w mało widocznym miejscu czyszczonej powierzchni.

Sposób użycia

Stosować w rozcieńczeniu od 1:30 do 1:5. Roztwór preparatu nanieść na mytą powierzchnię przy pomocy pędzla i pozostawić na 1-3 minut, następnie spłukać wodą.
UWAGA! Do stosowania wyłącznie w obiegu zamkniętym gdzie produkt jest zwracany lub spalany!

Dostępne pojemności

- 1 litr.....- 5 litrów.....- 10 litrów.....- 25 litrów.....- 30 litrów
- 200 litrów.....- 1000 litrów

Dokumenty do pobrania

Karta charakterystyki produktu