ŁADOWANIE...

Opis produktu

ŻÓŁTY 93

Koncentrat nisko pieniącego, alkalicznego środka do mycia wszelkich wodoodpornych posadzek odpornych na alkalie. Pozostawia przyjemny zapach. Skutecznie i szybko usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne typu olejowego i tłuszczowego, przeznaczony do mycia ręcznego.
Nie zawiera fosforanów!

Środki ostrożności

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki produktu
oraz wykonać próbę w mało widocznym miejscu czyszczonej powierzchni.

Sposób użycia

Stosować w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni w postaci roztworu wodnego o stężeniu 1:5 – 1:30.

Dostępne pojemności

- 1 litr.....- 5 litrów.....- 10 litrów.....- 25 litrów.....- 30 litrów
- 200 litrów.....- 1000 litrów