TELEFON

+48 509 895 959

E-MAIL

biuro@rezbir.pl

ADRES

Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

Oferta → Produkt

Opis produktu

Gold SX 93

Kwaśny preparat do gruntownego doczyszczania powierzchni odpornych na kwas, zanieczyszczonych cementem, rdzą i kamieniem z nacieków wodnych.

Stosować w rozcieńczeniu - posadzki, glazura od 0,1l do 0,5l na 10l wody - zabrudzenia cementowe od 0,3l do 0,5l na 10l wody. Po użyciu dokładnie spłukać wodą. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni.
Nie zawiera fosforanów, pH - 1,9

POJEMNOŚĆ (litry)

OPAKOWANIE

1

butelka

5, 10, 25, 30

kanister

200

beczka

1000

DPPL

POJEMNOŚĆ (litry)
OPAKOWANIE (rodzaj)
1
butelka
5, 10, 25, 30
kanister
200
beczka
1000
DPPL

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu oraz wykonać próbę w mało widocznym miejscu czyszczonej powierzchni.

ZAMÓW PRODUKT