TELEFON

+48 509 895 959

E-MAIL

biuro@rezbir.pl

ADRES

Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

Oferta → Produkt

Opis produktu

Sobet

Preparat przeznaczony do usuwania nowych i starych warstw betonu.

W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni, rozcieńczyć preparat od 1:1 do 1:10. Spryskać zabrudzoną powierzchnię, a następnie po ok. 10 minutach spłukać wodą pod dużym ciśnieniem. W razie konieczności czynność powtórzyć.
Nie zawiera fosforanów, pH - 1,0 - 2,0

POJEMNOŚĆ (litry)

OPAKOWANIE

1

butelka

5, 10, 25, 30

kanister

200

beczka

1000

DPPL

POJEMNOŚĆ (litry)
OPAKOWANIE (rodzaj)
1
butelka
5, 10, 25, 30
kanister
200
beczka
1000
DPPL

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu oraz wykonać próbę w mało widocznym miejscu czyszczonej powierzchni.

ZAMÓW PRODUKT