TELEFON

+48 509 895 959

E-MAIL

biuro@rezbir.pl

ADRES

Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

Oferta → Produkt

Opis produktu

Sorb Oil

Kompleksowy absorbent mineralny przeznaczony do usuwania wszelkich substancji ciekłych - olejów, paliw, innych substancji ropopochodnych, tłuszczy, smarów, rozpuszczalników itp.

Na rozlewisko nanieść warstwę absorbentu, pozostawić na kilka minut, następnie całość usunąć przy pomocy szczotki.
Nie zawiera fosforanów, pH - nie dotyczy

POJEMNOŚĆ

OPAKOWANIE

10l

wiadro

20kg

worek

POJEMNOŚĆ
OPAKOWANIE
10l
wiadro
20kg
worek

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu oraz wykonać próbę w mało widocznym miejscu czyszczonej powierzchni.

ZAMÓW PRODUKT